Klacht

Uiteraard stel ik alles in het werk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en je te voorzien  van het best mogelijke advies. Toch kan het zo zijn dat je niet tevreden bent over de dienstverlening van Passie voor Financieel Advies. Neem dan contact met mij op en dan ga ik samen met je op zoek naar een passende oplossing.

Ook kan je gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Uw naam

Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep
Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kan je je, indien je klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kan je terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: (070) 333 89 99
I: www.kifid.nl

Wanneer je je niet kan vinden in het advies van het Kifid, kan je de klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. 

Ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter
Wanneer je klacht betrekking heeft op je zorgverzekering kan je je klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.

Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kan je je klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen.

Bindend wil zeggen dat zowel jijzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kan je vinden op www.skgz.nl.

De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
Postbus 291
3700 AG Zeist
T: (030) 698 83 60
I: www.skgz.nl 

Rechter
Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van je klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.